அரங்கமும் அதிர்வும் (78) குடும்பங்களில் ஏற்ப்படும் பிளவுகளுக்கு காரணம் ஆண்களின் அதிகார வார்த்தைகளா அல்லது பெண்களின் பிடிவாத எண்ணங்களா

அரங்கமும் அதிர்வும் 78

குடும்பங்களில் ஏற்ப்படும் பிளவுகளுக்கு காரணம்

ஆண்களின் அதிகார வார்த்தைகளா
அல்லது

பெண்களின் பிடிவாத எண்ணங்களா

பெண்களின் பிடிவாத எண்ணங்களே

1-திரு ஆண்டவர் செல்வா
3-திருமதி ராஜி பாற்ரசன்
5- திரு பொன் ஸ்ரீஜீவகன்

7-திருமதி ஜென்னி ஜெயச்சந்திரன்

ஆண்களின் அதிகார வார்த்தைகளே

2- அமிர்தநாயகம் சத்தியா
4- திருமதி சுபாங்கி சிவா
6- திரு கொலின் குறூஸ்

8- திரு முல்லை மோகன்

கணனி படத்தொகுப்பு
திரு- பொன் ஸ்ரீஜீவகன்
படத்தொகுப்பு பதிவேற்றம் ஔிபரப்பு STSதமிழ் தொலைக்காட்சி
அரங்கமும் அதிர்வின் தயாரிப்பு இயக்குனர்
திரு- சின்னராஜா கணேஸ்