„பனிவிழும் மலர் வனம்“?? அத்தியாயம்-52

மதுமதியின் தங்கையின் துடுக்குத்தனமான பேச்சைக்கேட்டு தாயார் மனம்விட்டு சிரித்துக்கொண்டார். உணவு அருந்திய கையோடு அக்காள் தன் குழந்தையோடு புறப்பட ,சொன்ன நேரத்திற்கு…

ஏண்டாப்பு..!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

நடை உடை நவ நாகரீக மோகம்.. ஆடை வடிவங்களும் பண்பாடுகளும் இனத்தின் அடையாளங்களே. அழிவுகளின் ஆரம்பம் ஆடையில் மொழியில். கோடையில் கோர…