நினைவிலே ஒரு தீபாவளி!கவிதை சந்திரவதனா செல்வகுமாரன்

  செம்பருத்தி சிவந்திருக்க ரோஜாக்கள் அழகு தர வண்டுகள் ரீங்கரிக்க மல்லிகை மணங்கமழ தென்னோலை சரசரக்க அணிலொன்று தொப்பென்று முற்றத்தில் வீழ்ந்து…

கே. எஸ். துரையின் 30 ஆண்டு நினைவுகள்

வடமராட்சி இழப்புக்கள் 30 ஆண்டு நினைவுகள்.. அன்றே எழுதிய எனது இரண்டு நாவல்களுக்கும் வயது 25.. 1987 ஒப்பிரேசன் லிபரேசன் தாக்குதலில்…