இப்படித்தான்….கவிஞர் தயாநிதி

  உருகுவதும் கருகுவதும் ஔிர்வதும் ஓங்கி எரிவதும் பிரகாசமாய் தெரிகின்றது. ஆனாலும் அதனடியில் சூழ்ந்திருக்கும் இருள் யாருக்கும் தெரிதில்லை. வெளி நாடு…

தனிமையிலே வாட்டுகிறாள் கன்னி !கவிதை கவித்தென்றல் ஏரூர்

தடாகம் விட்டு தாவியதோ தாமரையொன்று தரையை விட்டு மேவுகிறது விழிகள் ஏதோ கண்டு தடம் மாறிப் போனதே பாதையின்று தவித்து நின்று…