நட்புக்கு ஒர் கவி!கவிதை ஜெசுதா யோ

நட்புக்கு ஒர் கவி எழுதிட விளைந்தேன் நானும் எழுத எழுத தோன்றும் எண்ணில்லாத வார்த்தைகள் ஒன்றா,.? இரண்டா..? நட்பென்ற மூன்றெழுத்தில் புதைந்துள்ள…

வாழ்ந்தால்…கவிஞர் தயாநிதி

உயரமானது எண்ணங்களினால் உயரமானது. உறுதியானது மனிதனை விட உறுதியானது.. வளமானது மனிதனுக்கு வரமானது. தன்னலமறியாத தாரள மனம் கொண்டது. வளர்ந்த மண்ணையும்…

„ஶ்ரீகனகதுர்க்கை“இறுவெட்டு வெளியீட்டு விழா16.07.2017

16-07-2017 ஞாயிற்றுக்கிழமை ஶ்ரீகனகதுர்க்கா அம்பாள் ஆலயத்தில் „ஶ்ரீகனகதுர்க்கை“ இறுவெட்டு வெளியீட்டு விழா சிறப்பாக நடை பெற அம்பாள் திருவருள் கைகூடியுள்ளது இதில்…