முக(ம்)மூடி இல்லை….!கவிதை கவித்தென்றல் ஏரூர்

வினா எழுப்பும் விடியலோடு கண்ணீர் பூக்களை பூக்குகிறாள் கனாக் காணும் கண்களுக்கு பார்வையில்லை இவள் பூக்கும் பூக்களுக்கு நிறங்களில்லை இவள் கண்ணீரை…

யேர்மனி டோ ட்முண்ட் சிவன் ஆலயதேர்த்திருவிழா 02.07.2017 சிறப்பாக நடந்தேறியது

யேர்மனி டோ ட்முண்ட் ஹொம்புறுக் நகரில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீசாந்தநாயகி சமேத சந்திரமொளலீஸ்வர் ஆலய தேர்த்திருவிழா 02.07.2017 சிறப்பாக நடந்தேறியது அனைத்து சிவன்…