நிலை…..கவிஞர் தயாநிதி

கணமேனும் காணாத போது விரும்பியணைக்கும் தனிமை தான் துன்ப நிலை. நேற்றுப் போல எல்லாமே நீள வேற்றுக் கிரகத்தில் புதிய பரணாம…

படைப்பாளிகள் உலகம் பெருமையுடன் வழங்கிய, ‚சபிக்கப்பட்ட பூ‘ வெளியீட்டு விழா

படைப்பாளிகள் உலகம் பெருமையுடன் வழங்கிய, ‚சபிக்கப்பட்ட பூ‘ வெளியீட்டு விழா நாவலர் கலாசார மண்டபத்தில் இன்று இனிதே நடைபெற்று முடிந்தது. பல்கலைக்கழக…

தமிழ் டைம்ஸ் பத்திரிக்கை,3 ஆண்டுகளைத் தொட்டு நிற்கிறது

வாழ்த்துவோம்..வாழும்போதே !!!! தமிழ் டைம்ஸ்.. யேர்மனியிலிருந்து வெளிவரும் மாதாந்தப் பத்திரிக்கை,3 ஆண்டுகளைத் தொட்டு நிற்கிறது.ஒரு பத்திரிக்கை யை வெளியீடு செய்வதென்பது எவ்வளவு…