இத்தாலி மற்றும் இந்திய படைப்பாளிகள் நூல் ஈழத்தில் வெளியீடு.

இத்தாலி மற்றும் இந்திய படைப்பாளிகள் நூல் ஈழத்தில் வெளியீடு. ஈழத்தின் இலக்கியத்தில் இன்னொரு பதிவாக இத்தாலி மற்றும் இந்திய படைப்பாளிகள் நூலினை…

சேற்றுவயலில் செழித்திடும் வாழ்வு

ஆற்றில காலைக்கழுவி ஆடிஅசைந்து போற புள்ள சேற்றில காலைவச்சா தான் தேடும் வாழ்வு கிடைக்கும்புள்ள நீ உண்ட சோறும் நானும் உண்ணும்…

இளம் கலைஞர் சந்தோஸ்சின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 26.7.2017

யேர்மனி  டோட்மூண்ட் நகரில்வாழ்ந்து வரும்  சந்தோஸ் இன்று தனது பிறந்தநாளை தந்தை சிவகுமாரன், அம்மா சிபோகி, தம்பி சந்துரு,  தங்கைசாருஜா,  மற்றும்…

உருவமில்லை.கவிஞர் தயாநிதி

உயிருண்டு உணர்வுண்டு பெயருண்டு பொய்யுண்டு உண்மையுமுண்டு உருவம் மட்டும் இல்லாதது..!! …. சர்வத்தில் கர்வத்துடன் அடங்க மறுப்பது மரணம் வரை சரணம்…