நாங்களும் நானும் ! -இந்துமகேஷ்

  நான்?… நான் என்கின்ற நான் யார்? எனக்கு விடை தெரியவில்லை…. விடியும்போது விழித்து இருளும்போது உறங்கி, இடையில் இந்தப் பகல்…

இரவு வந்து துாங்கச்சொல்லி அழைத்தது!கவிதை சுபாரஞ்சன்

காயப்பட்டுக் காய்ந்து போன நினைவுகளை களைந்து விட்டு … விரைந்து வரச் சொல்லி அழைக்கும் இந்த இரவுற்கு ஈரமனசு….. உழைப்பின் களைப்பை…

கவிஞை :சுதந்தினி.தேவராசா அவர்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து(13.11.17)

சுதந்தினி.தேவராசா அவர்கள் 13.11.17இன்று தனது பிறந்தநாளை தனது இல்லத்தில் கணவன் பிள்ளைகள் மச்சாள்மார் மச்சான்மார் .சகலன். சகலிமார்.மருமக்கள் பெறாமக்களுடனும் உற்றார் உறவினருடனும்…