எழுத்தளர் கவிஞர் ஜெசுதா யோ தன்னைப்பற்றி கூறுகும் தகவல்

நீண்ட காலமாக எழுத்துலகில் பிரவேசித்து வந்தாலும் , அதற்கான அடித்தளமாக நான் எதனையும் செய்யவில்லை . முதன் முதலாக என் கவி…

இத்தாலி பலர்மோ நகரில் ….இது காலம்..3-12-2017..13-30 மணிக்கு கானத்தவறாதீர்கள்

இத்தாலி பலர்மோ நகரில் ..நீங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த திரைப்படம்..இது காலம்.. இனத்தின் அடையாளம்.மொழி..மொழியின் அடையாளம் கலை…அதை இந்த திரைப்படம் மூலம் மீண்டும்…