ஞாயிறு…..

நரை விழுந்த தரைபோல திரண்டு கிடக்கும் உறைபனிக்குமிழிகள் சொட்டி நிற்கிறது குளிரை உருகி ஓட வைக்க உதித்த ஞாயிறு அந்திப்பொழுதில் அதிக…

லம்போதரன் மூத்தகலைஞர் தயாநிபற்றி

புலம் பெயர் தமிழர் வாழும் நாடுகளில் எல்லாம் தெரிந்த கலைஞர் நையாண்டி மேளம் புகழ் தயாநிதி தம்பையா என்னும் கலைஞனை மறக்கத்தான்…

பிரான்ஸில் „விவாதஅரங்கம்“(21.01.2018)

பிரான்ஸில் „விவாதஅரங்கம்“(21.01.2018) நமது பண்பாடு வளர்ச்சி அடைகிறதா?வீழ்ச்சி அடைகிறதா? நடுவர் திரு.அலன் ஆனந்தன் (நகரசபை உறுப்பினர் Drancy) கருத்துரை வழங்குவோர் :…