மனதோடு……

துன்பமும் துயரமும் தோல்வியும் ஆசையும் இந்த மரத்தைப்போலவே வளர்ந்திருக்கிறது அதில் மலர்கின்ற மலர்களைப் போலவே எனது மகிழ்ச்சியும் காலங்கள் எல்லாம் எனக்குள்ளேதான்…

யாழில் முதற்தடவையாக விண்வெளி சார்ந்த முழுநீள திரைப்படம் தயாராகி வருகின்றது

திரைப்படத் துறையானது இலங்கையில் வளர்ச்சி கண்டு வரும் காலக்கட்டத்தில் அதனுடைய அடுத்த கட்ட பரிணாமமாக மிகவும் தத்ருவமாக கணணி வரைகலை தொழில்நுடபத்தை…

வெளிநாடும் நாமும்

பகல் கனவாய் நினைக்கவில்லை நிஜமான வாழ்வென்று வந்தால் வெளிப் பூச்சில் மட்டுமே வண்ணங்கள் வெயில் உருக்கி பனி நனைத்து தடிமல் காய்ச்சல்…