மிருதங்கம்- பயிலரங்கம்.2018

யேர்மன் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட TCFA-2018 பரீட்சைக்கான தயார்ப்படுத்தல் நிகழ்ச்சி நிரலின் கீழ் ,முதலில், மிருதங்கம் பயிலும் மாணவர்களுக்கான பயிலரங்கம்-பயிற்சிப்பட்டறை , மிருதங்க…

முறிகண்டி யே.லக்சிதரன்‘ எழுதிய ‚என் பயணம்‘ கவிநூல் வெளியீட்டு விழா.04.03.2018

ஈழத்தமிழர் வரலாற்றில் முக்கியத்துவமிகு மாங்குளத்தில் இடம்பெற்ற ‚முறிகண்டி யே.லக்சிதரன்‘ எழுதிய ‚என் பயணம்‘ கவிநூல் வெளியீட்டு விழா. ஈழத்தின் ஏ9 சாலையில்…

கல்வி !கவிதை இணுவை யூர் சக்திதாசன்

காலத்தால் அழியா சொத்து கருத்தில்கொண்டு உழைத்தால் இளைஞர்களின் வாழ்வழியாச் சொத்து கல்வியை ஊட்ட / நம் பெற்றோர் பட்ட பாடு எத்தனை…

கிளைம்சன்(நிது) எழுதிய ‚உணர்வுகளின் பாதை‘ கவிதை நூலின் வெளியீட்டு விழா.

ஈழத்தின் புதுக்குடியிருப்பில் நிறைவேறிய கிளைம்சன்(நிது) எழுதிய ‚உணர்வுகளின் பாதை‘ கவிதை நூலின் வெளியீட்டு விழா. ஈழப்போரின் இறுதிக்கட்டங்களில் அதிக சிதைவினைச் சந்தித்த…