***அவளின் மௌனம்***

அடிக்கடி வீடு அதிரப் பேசி ஆயிரம் வார்த்தைகளை அள்ளிவீசி அறுத்துக் கொல்லும் அம்மணிகளின் , அரைநொடி மௌனமானது ஆண்களுக்கு ஆயுள்தண்டனை ஆகிப்போகிறது.…

திரு.குமாரு.யோகேஸ்வரன் அவர்களுக்கு சமூக ஜோதி எனும்விருதுவழங்கப்பட்டுள்ளது

முல்லைமண்லில் மிகப்பிரமாண்டமாக குமுழமுனை கலைவானி கலைமன்றத்தின் ஏற்பாட்டில்…. வடக்கின் நடன நட்சத்திரம் யார்?… கலைஞர்களை ஊக்கிவிற்கும் முகமாக நடன இசைச் சங்கமம்……