பரவசம்.!

உலகில் அழகிய ஆயுதம் அன்பு..! இழகிய இதயம் அன்பின் ஆலயம்.! உருக்கம் ஊற்றானால் நெருக்கம் நெகிழும்.! முதியோரை அணைத்தல் முன் இருத்தி…

முல்லைத்தீவில் மாற்றம் வேண்டும் என்ற நாடகத்துக்கு பரிசுவழங்கிகௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது

16.3.2018.அன்று முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலகத்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச மகளிர் தின நிகழ்வில். குமாரு. யோகேஸ்3 மணி நேரம் ·எழுத்து உருவாக்கத்திலும் நெறியாழ்கையிலும்…