யாழ்ப்பாணத்தில் சாலைப்பூக்கள் திரைப்படம் வெளியானது;

யாழ்ப்பாணத்தில் வளர்ந்து வரும் இளம் திரைப்படக் கலைஞர்களின் உருவாக்கத்தில் வெளியீடப்பட்ட சாலைப்பூக்கள் திரைப்படம் நேற்று ராஜா திரையரங்கில் வெளியிடப்பட்டது. குறித்த திரைப்படத்தினை…

பேர்லின் மண்ணில் (14.04.18) 25வது வெள்ளி விழாக் கொண்டாட்டடம்

மூவேந்தர் முச்சங்கம் அமைத்து காத்து வந்த முத்தமிழ் மொழி தனை பேர்லின் மண்ணில் புகலிடம் தேடிப் புகுந்து கொண்ட தமிழ்த் தலைமுறைக்கு…

மண்குடிசையின் சுவர்க்கம்

வேலை முடிந்து களைத்து வேர்வை மணக்க மணக்க வீட்டுக்கு வரும் அப்பா. * சேலை கிழிந்தாலும் அதை நன்கு செப்பனிட்டு சீர்…