இடைவெளிகள்.!கலைஞர் தயாநிதி

ஆரம்பம் கூட்டு குடும்பமாக குதூகலித்து. காலம் நகர நாகரீக முன்னேற்றம்.. தனிக் குடித்தனம் கோலோச்சியது. பிறக்கும் பிள்ளைகள் தொகையும் தொலைந்து.. தனிமை…