திரு. திருநாவுக்கரசு சிறீதரன் கட்டுரைத்தொகுப்பு நூல் வெளியீடு!!

நூலாசிரியர் திரு. திருநாவுக்கரசு சிறீதரன் (சுகு) அவர்களின் ஆக்கத்தில் உருவான „மனிதாபிமானம் கொண்ட புதிய தலைமுறைக்காக“ எனும் நூல் வெளியீடு 08.05.18…

மன்னார் பெனில்

சக்கர நாற்காலியில் சதா வாழ்ந்தாலும் சரித்திர நாற்காலியில் அமர்ந்து விட்டவன் இன்றைய ஈழத்தில் முயற்சியின் குறியீடு முன்னுதாரண அளவீடு கவிதை தன்னால்…

குமாரு யோகேஸ் சமூக ஜோதி விருது வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறப்பு!

வடக்கின் நடன நட்சத்திரம் யார் ? என்ற. நிகழ்வு _11_3_2018. அன்று நடைபெற்ற நடன போட்டியில் யாழ் உடுவில் குபேரகா கலை…