வசந்தம் கலைந்தது.

கூட்டமாக கூடிப் பறந்தோம் வாழ்வைத் தேடி.. விடியல் ஒன்றுக்காக விடுலை வேண்டி பறந்தோம்… தேடித் துயர் ஆடிக் களைத்தது. கூட்டையும் கலைத்தது..…

கலைஞர் கணேஸ் தம்பையாவின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 26.05.2018

பரிசில் வாழ்ந்துவரும் கலைஞர் கணேஸ் தம்பையா அவர்களின் பிறந்தநாள் இன்றாகும் இவர் வானொலி,தெலைக்காட்ச்சிகளில் ஊடகத்துறையில் பணி புரிந்துவருகின்ற ஓர் சிறந்த கலைஞர்…

நாடு விட்டு நாடு வந்து

நாடு விட்டு நாடு வந்து நாய்ப் பிழைப்பா போகிறனே வீடு விட்டு நானும் வந்து வீதியிலே தூங்குறனே பாடுபட்டு பணமுைழச்சி பக்குவமாய்…

முயன்றால்_வெற்றி_உனதே

உன்னைப் பற்றி ஒருவன் வசைபாடுகிறான் என்றால் கொஞ்சமும் அஞ்சாதே சும்மா இருப்பவனின் பொழுது போக்கு அது தன்னைப்பற்றி தனக்கே நம்பிக்கை இழந்தவன்…