Breaking News

இளம் பாடகி சுருதிகாவும் கௌரவிக்கப்பட்டார்!

 

25_6_2018_அன்று கள்ளப்பாடு சிவசக்தி
நாகதம்பிரான் ஆலயத்தில் முல்லைஸ்வரம்
கலைஞர்களோடு யாழ் சுருதி இசைக் கலைஞர்களும் இணைந்து வழங்கிய
மாபெரும் இசைச் சங்கமம் இதில் பல கலைஞர்களுக்கு கௌரவிப்பு நடைபெற்றது
இளம் பாடகி தங்கை சிறி சுருதிகாவும்
கோயில் ஐயா அவர்களால் கௌரவிக்கப்பட்டார்கள் ,

leave a reply