மட்டக்களப்பில் நடந்தேறிய ‚முட்களின் மேல் உறங்கிய இரவுகள்‘ கவிதைநூல் வெளியீட்டு விழா.

மீன்பாடும் தேனாடாம் மட்டக்களப்பில் நடந்தேறிய ‚முட்களின் மேல் உறங்கிய இரவுகள்‘ கவிதைநூல் வெளியீட்டு விழா. ஈழத்தின் கிழக்கில் மட்டக்களப்பு என்பது கலைகள்…

சேதாரம்…!

முப்பாட்டன் விதை போட்டான். ஆதாரம் மட்டும் அவன் நோக்கல்ல…. உன்னையும் எண்ணிய அவனது தொலை நோக்குடன் மண்ணையும் விண்ணையும் காத்தலை தன்…

பாடகி செல்வி மிருதிலா சிவாஅவர்களின்பிறந்தநாள்வாழ்த்து 15.07.2018

சுவிசில் வாழ்ந்துவரும் இளம்பாடகி செல்வி மிருதிலா சிவா அவர்கள் 15.07.2018இன்று தமது இல்லத்தில் அப்பா, அம்மா, தங்கை றம்மியா, உற்றார், உறவினர்,…