Breaking News

„லயம் நுண்கலைக் கழகத்தின்“ புதிய மாணவர்களுக்கான இசை வகுப்பு 4/5.05.2019 ஆரம்பம்.

„லயம் நுண்கலைக் கழகத்தின்“ புதிய மாணவர்களுக்கான இசை வகுப்பு ஆரம்பம்.( Schnupperstunde ) தாயக இசையமைப்பாளர் திரு இசைப்பிரியனின் கற்பித்தலில் ஜந்து வகையான இசைக்கருவிகள் பயிற்றுவிக்கப்படும். மண்டப விலாசம் :- Fanny-Leicht-Straße 27, 70563 Stuttgart காலம:- 4/5.05.2019 நேரம்:- 11:30 bus 13:30 Schnupperstunde தொடர்பு :- நிர்வாகி லயம் நுண்கலைக் கழகம் 01638787252

leave a reply