Breaking News

“இளம் கானக்குயில்”2019 என்னும் வெற்றி மகுடத்தை அம்றிதா தனதாக்கி கொண்டார்..

தமிழர் ஒருங்கிணைப்பு குழு சுவிஸ் நடத்திய சுவிஸ் தழுவிய கரோக்கி இசையில் தமிழீழ எழுச்சி பாடல் கானக்குயில் 2019 போட்டி நிகழ்வில் எமது எழுச்சிக்குயில் அம்றிதா “இளம் கானக்குயில்”2019 என்னும் வெற்றி மகுடத்தை தனதாக்கி கொண்டார்..

இதே நிகழ்வில் செல்வன் ராகுல் அவர்களும்
தனது பிரிவில் “கானக்குயில் 2019”என்னும் வெற்றி மகுடத்தை தனதாக்கி கொண்டார்.. இவர்கள் கலை

வாழ்வு தொடர்ந்து இன்னும் பல சிறப்பான வெற்றிகளை பெற்று வாழ் வாழ்த்துவோம்

leave a reply