அழுவது எங்கள் விதியில்லை.

தாய் மொழி வாழ்வைப் பிறமொழி வந்துகொலையிடும் வஞ்சம் வீழாதாதமிழரின் நெஞ்சில் தமிழ் மொழி என்றும்முதல் நிலை கொண்டு ஆளாதாஎந்தையர் காலம் தீந்தமிழ்…

வவுனியாவில் பல திறமைகள் இருந்தும் இலைமறைகாயாக இருக்கும் பெண்!!

நமது நாட்டில் பல்வேறு கலைஞர்கள் உள்ள போதும் அவர்களில் அதிகமானோரின் திறமைகள் இலைமறை காயாகவே இருந்து வருகின்றன. சந்தர்ப்பமும் அதிஷ்டமும் ஒன்று…

இசைக்கலைஞர் தேவராசா சுதந்தினி தம்பதிகளின் 25.வது திருமண நாள் வாழ்த்து (29-05-19)

சிறுப்பிட்டியை பிறப்பிடமாகவும் யேர்மனி டோட்முண்ட் நகரில் வாழ்ந்துவரும்எமது மண் கலைஞர் ஈழத்து இசைத்தென்றல் எஸ்.தேவராசா-சுதந்தினி தம்பதியினர் 25வது திருமணநாளைக்கொண்டாடுகின்றனர் இவர்களை பிள்ளைகள்,…