இன்னும் 08 நாள் மட்டுமே எதிர் பாருங்கள்! உறவுகளின் சங்கமம் இசை கலை மாலை

இன்னும் 08 நாள் மட்டுமே எதிர் பாருங்கள்!தாயகத்தில் யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவும் நோக்குடன்.29/06/19 மிக பிரமாண்டமாக,யேர்மனி ஸ்ருட்காட் மாநகரில் ??????இரண்டாவது முறையாக…

தாளவாத்தியக்கலைஞர் திரு.தேவகுருபரனின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 21.06.19

S தாளவாத்தியக்கலைஞர் அனைத்து தாளவாத்தியக்கருவிகளையும் மீட்டக்கூடிய கலைஞரும், தாளவாத்திய ஆசிரியராகவும் பணியற்றிக்கொண்டுயேர்மனியக்கலைஞர்களுடனும் யேர்மனியரிடையில் முன்னிலையான கலைஞருமான திரு.தேவகுருபரனின் இன்று தனது பிறந்தநாளை…