அகத்தைத் தீயாக்கி அக்கினித் தீபங்கள் ஏற்றுவோம்…

“தமிழர் படையின் பெருமாயுதம்உலகம் வியக்கும் போராயுதம்உறுதி சுமந்த உணர்வாயுதம்இதுவே எங்கள் உயிராயுதம்…” அண்ணனின் காலம் அதி பலமானதுகரும்புலி வீரரின் காவியக் கொடையால்.அதிசயம்…