பிரான்ஸில் 07.07.19அன்று TRO நடாத்திய தமிழர் விளையாட்டு விழாவில் மேடையேற்றிய „ஒப்ராவில் கேஷ்“

பிரான்ஸில் 07.07.19அன்று TRO நடாத்திய தமிழர் விளையாட்டு விழாவில் பாரிஸ் பாலம் படைப்பகம் மேடையேற்றிய „ஒப்ராவில் கேஷ்“நகைச்சுவை நாடகத்திற்கான நினைவுப்பரிசை மூத்த…

பாடகி நிவேதாவின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 08.07.2019

யேர்மனியில் வாழ்ந்துவரும் பாடகி நிவேதா இன்று தனது பிறந்தநாளை அப்பா, அம்மா,அக்கா, அத்தான், பிள்ளையுடன் கொண்டாடுகின்றார் இவர் கலைவாழ்வில் சிறந்தோங்கி சிறப்புற…