(13.07.2019) இசைத்தமிழன் நிகழ்வில் சாதனையாளர் விருது பெற்ற ஊடகவியலாளர் முல்லைமோகன்

(13.07.2019) லண்டனில் நடைபெற்ற இசைத்தமிழன் நிகழ்வில் சாதனையாளர் விருது பெற்ற மூத்த ஊடகவியலாளர் ஊடகக் கலைஞர் திரு முல்லைமோனும் கௌரவிக்கப்பட்டார் என்பது…

லண்டனில் நடைபெற்ற (13.07.2019) இசைத்தமிழன் சாதனையாளர் விருது பெற்றார் ஊடகவியலாளர் முல்லைமோகன்

யேர்மனியில் முதல்மை அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான முல்லைமோகன் அவர்கள் 45 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அறிவுப்புப் துறைப்பணியில் மிளிந்து வருபவருமான முல்லைமோகன் அவர்களுக்கு லண்டனில்…

திரு திருமதி ஸ்ரீ ஐீவகன் தம்பதியினரின் திருமநாள்வாழ்து 13.7.2019

கல்விமான்,பாடசாலை இயக்குனர், பொதுத்தொண்டர்கள் ,சொற்பொளிவாளர், பட்டிமன்ற நடுவர், பேச்சாளர் என பல்துறைசார் தகமைகொண்ட நல் ஆசான் திரு ஸ்ரீ ஐீவகன் தம்பதியினர்…