பாடகர். சுலச்சன்.அவர்களின பிறந்த நாள் வாழ்த்து19.07.2019

பாடகர் சுலச்சன்.அவர்கள் இன்று தனது பிறந்தநாளை உற்றார், உறவினர்களுடனும், நண்பர்களும் வாழ்த்தி நிற்கும் இவ்வேளைstsstudio.com ஊடகவியலாளர் மணிக்குரல் தந்த முல்லைமோகன் சிறுப்பிட்டி…

பாடகர். றெஜீஸ் அவர்களின பிறந்த நாள் வாழ்த்து19.07.2019

பாடகர் றெஜீஸ் அவர்கள் இன்று தனது பிறந்தநாளை உற்றார், உறவினர்களுடனும், நண்பர்களும் வாழ்த்தி நிற்கும் இவ்வேளை இசைக்கவிஞன் ஈழத்து இசைத்தென்றல் சிறுப்பிட்டி…

பாடகர் செங்கதிர் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 19.07.2019

பரிசில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் பாடகர் இசையமைப்பாளர் செங்கதிர் அவர்கள் இன்று தனது பிறந்தநாளை மனைவி ,பிள்கைகள் ,உற்றார், உறவினர்களுடனும், நண்பர்களும் வாழ்த்தி நிற்கும்…