தம்பிராஜா அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்த 20.07.2019

புரிசில் வாழ்ந்துவரும் கலைஞர் யோகராஜா தம்பிராஜா அவர்களின் இன்று தனது இல்லத்தில் மனைவி பிள்ளைகள் உற்றார் உகளுடனும் நண்பர்களுடனும் கலையுலக நண்பர்களுடனும்…