ஊடகவியலாளர் எழுத்தாளர் இணுவையூர் மயூரன் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து24.10.2019

சுவிசில் வாழ்ந்து வாழ்ந்து வரும் ஊடகவியலாளர் எழுத்தாளர் இணுவையூர் மயூரன் 24.10.2019இன்றுதனது பிறந்த நாளை தனது இல்லத்தில் கொண்டாடுகின்றார் இவரை மனைவி,…

கம்பவாருதி ஜெயராஜ் ஐயா அவர்கட்கு 62வது பிறந்தநாள்வாழ்துக்கள் 24.10.2019

கம்பவாருதி “ ஜெயராஜ் ஐயா அவர்கட்கு 62வது பிறந்தநாள்வாழ்துக்கள் கம்பவாருதி “ ஜெயராஜ் ஐயா அவர்கட்கு 62வது பிறந்தநாள் இன்று அவர்…