Breaking News

முத்தமிழ் கலைமன்ற உறுப்பினர்கள் வாழ்த்துகின்றனர் ஊடகவியலாளர் ஜஸ்டின்அவர்களை!

எப்படி வாழ்த்திட ஜஸ்ரின் உமை
எதைச்சொல்லி நான் வாழ்த்திட
அன்பானவன் என்று வாழ்த்திடவா
அறிவானவனே என்று வாழ்த்திடவா
ஆற்றல்நிறைந்தவன் என்று போற்றிடவா
நற்ப்படைப்பாளன் உமை சொல்லிடவா
பண்பானவனே நற்ப்பணிவானவனே
நல்லகலைஞனே இளம்கவிஞனே
இசைரசிகனே இனிதொகுப்பாளனே
சிந்தனையாளனே நல்லபேச்சாளனே
சொல்ஆற்றல் நிறைந்தவனே
பல்துறைக்கலைஞனே வாழ்க
இன்று பிறந்தநாள் காணும் உமக்கு
எமது வாழ்த்துக்கள் வாழ்வளமுடன்
என்றென்றும் மனநிறைவோடு
வாழ்கவென நாமும்வாழ்த்துகிறோம்

leave a reply