கவிஞர் எழுத்தாளர் வன்னியூர் குரூஸ் அவர்களதுபிறந்தநாள் நல்வாழ்த்து( 04.05.2020 )

பரிசில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் க கவிஞர் எழுத்தாளர் வன்னியூர் குரூஸ் இன்று தனது பிறந்தநாள் தன்னைமனைவி பிள்ளைகள் உற்றார், உறவினர்கள், நண்பர்கள்,…

இளம் குயில் சாரங்காவின் பிறந்த நாள் வாழ்த்து 04.05.2020

லண்டனில் வாழ்ந்துவரும் இளம் குயில் சாரங்கா இன்று தனது பிறந்தநாள்தன்னை அப்பா, அம்மா, அண்ணா.உற்றார், உறவினர்கள், நண்பர்கள், கலையுலக நண்பர்களும் வாழ்வின்…

கலைஞை சுகவாணி ஸ்ரீபாஸ்கர் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 04.04.2020

யேர்மனி எசன் நகரில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீபாஸ்கர் தம்பதிகளின் செல்வப்புதல்விசுகவாணி ஓர் சிறந்த வயலீன் வாத்தியக்கலைஞை ஆவார் இவர் இன்று…