ஈழத்து மெல்லிசை மன்னர் எம் பி .கோணோஸ் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 12.06.2020

இசையமைப்பாளர் எம் பி .கோணோஸ் அவர்கள் தன் இசையின் தனித்துவத்தை ஈழம் உழுக்க பரவைத்து பின் யேர்மனியிலும் தமிழ்களிடையே எழுர்சிப்பாடல்களுடன் வலம்…