இசையமைப்பாளர்-ஷாஜிதர்சன் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து27.06.2020

பல தாயக பாடல்களுக்கும் இந்திய திரைப்படங்களுக்கும் இசையமைத்தவருமான  இசையமைப்பாளர்-ஷாஜிதர்சன் அவர்கள் 27.06.2020 இன்று தமது இல்லத்தில் பிறந்தநாள்தன்னை மனைவிஉற்றார், உறவினர், நண்பர்கள்…