நடிகர் சுரேந்தர்.மோகனதாஸ் அவர்களின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து 28.08.2020

பிறேமன் நகரில்வாந்துவரும் நடிகர் சுரேந்தர்.மோகனதாஸ் இன்று தனது பிறந்தநாளை மனைவி சாமிரா,அப்பா ஊடகவியலாளர் மணிக்குரல் தந்த முல்லைமோகன்,அண்ணன்மார், சகோதரி, சித்தாப்பாமார், சித்திமார்,…

பல்துறை வித்தகர் சிவராம் கிருபாரதி தம்பதிகளின் திருமணநாள்வாழ்த்து28.08.2020

யேர்மன் டோட்முண் நகரில் வாழ்ந்துவரும் வரும்சிவராம் கிருபாரதி தம்பதியினர் 28,08,2020 இன்று தமது திருமணநாள்தன்னை பிளைகள், உற்றார் , உறவுகளுடனும், நண்பர்களுடனும்,…

ஒலிபரப்பாளர் ரஐீவன் தம்பதிகளின் (6வது) திருமணநாள்வாழ்த்து 28,08,2020

கனடாவில் வாந்து வரும் ஒலிபரப்பாளர்ரஐீவன் தம்பதியினர் 28,08,2020 இன்று தமது (6வது) திருமணநாள்தன்னை பிளைகள், உற்றார் , உறவுகளுடனும், நண்பர்களுடனும், கலையுலக…

உதைபந்தாட்ட நடுவரான சரிகன் .சிவநாதனின்பிறந்தநாள்வாழ்த்து 28.08.2020

‌யேர்மனி செல்மில் வாழ்ந்து வரும் திரு திருமதி சிவநாதன் தம் பதிகளின் செல்வப்புதல்வன் சரிகன் சிவநாதன் 28.08.2020 இன்று தனது பிறந்தநாள்தனை…