யுகம் வானொலி .அன்பு அறிவிப்பாளர் கலைமதி வாகீசன்அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 19.09.2020

யுகம் வானொலி .அன்பு அறிவிப்பாளர் கலைமதி வாகீசன் இன்று தனது பிறந்தநாளை அப்பா, அம்மா, குடும்பத்தார்களுடனும் உற்றார், உறவுகளுடனும், நண்பர்களுடனும், கலையுலக…

பாடகி மீரா மது அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 19.09.2020

தாயகத்தில் இரணமடு கிளிநொச்சியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பாடகி மீரா இன்று தனது பிறந்தநாளை அப்பா, அம்மா, மதுகுடும்பத்தார்களுடனும் உற்றார், உறவுகளுடனும், நண்பர்களுடனும்,…

கலைஞர் திலகேஸ்வரன் தம்பதிகளின்22வது திருமணவாழ்த்து19.09.2020

அறிப்பாளராகவும் பொதுத்தொண்டாளராகவும் கலைமேல் ஆர்வம்கொண்ட கலைஞர்அவைத் தென்றல்“ வல்லிபுரம் திலகேஸ்வரன். தம்பதிகளின்(19.09.2020)22வது திருமணநாளை தமது இல்லத்தில் யேர்மனியில் பிலபில்ட் நகரில்கொண்டாடுகின்றனர் இவர்களை பிள்ளைகள்உற்றார்,…

தாளவாத்தயக்கலைஞர் யதார்த்தன் தேவகுருபரன் 19.09.2020

யேர்மனியில் வாந்துவரும் தாளவத்தியக்கலைஞர் யதார்த்தன் தேவகுருபரன் 19.09.2020 இன்று தனது இல்லத்தில் அப்பா, அம்மா, சகோ தரர்களுடனும் உற்றார், உகளுடனும், நண்பர்களுடனும் தனது பிறந்தநாளை…