சுவிஸ் இசைச்சங்கமம் 2020 மிகச்சிறப்பாக இன்று நடைபெற்றது. 04.102020

சுவிஸ் இசைச்சங்கமம் 2020 மிகச்சிறப்பாக இன்று நடைபெற்றது. குறித்த நேரத்தில் 2 மணியளவில் 12 பேரைக்கொண்டு தொடங்கிய நிகழ்வ 3:30 மணியளவில்…