கௌரி மூர்த்தி கண்ணன் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 15.10.2020

யேர்மனி பேர்லீனி நகரில் வாழ்ந்துவரும்  கௌரி மூர்த்தி கண்ணன்அவர்கள் 15. 10.2020இன்று தனது பிறந்தநாள் தனை தனது கணவர் பிள்ளைகள் உற்றார்,…