கவசமே காப்பு.

வாழ்கை கணக்கில் பெரும் குழப்பம். காலன் கணக்கில் நித்தம் மாற்றம். நேற்று பேசியவர் இன்று எம்மோடில்லை. சாவு தாராளமயமாக்கல் நித்தம் காவு.…