கலைஞர்கள் சங்கமத்துடன் கலைஞர் செல்வன் ராஜ்குமார் தாயகம் 03.10.2021 STSதமிழ் தொலைக்காட்சியில்இரவு 8 மணிக்கு

தாயகத்தில் வாழ்ந்துவரும். பல்துறைக் கலைஞர் ராஜ்குமார் தாயகம் நடனக்கலைஞராக. பாடகராக. நாடகத்துறை என வலம் வரும் இவர் இன்று கலைஞர்கள் சங்கமத்துடன்…