கலைஞர் அப்புக்குட்டி ராஐகோபால் அவர்களின் பிறந்த நாள்வாழ்த்து 04.10.2021

பரிசில் வாழ்ந்தவரும் மூத்த கலைஞர்நடிப்புத்துறையில் ஈழத்தில் கோமாளிகள் நாடகம் தொட்டு திரைப்படம்வரை நடித்த மூத்த கலைஞர் அப்புக்குட்டி ராஐகோபால் அவர்கள் இன்று…