இசையமப்பாளர் IYORY பிறந்தநாள்வாழ்த்து.(08.10.2021)

சுவிசில் வாழ்ந்து வாழ்ந்து வரும் இசையமப்பாளர் IYORY (08.10.2021)இன்றுதனது பிறந்த நாளைதனது இல்லத்தில் கொண்டாடுகின்றார் இவரை மனைவி, பிள்ளைகள்,,உற்றார் ,உறவினர்,,நண்பர்கள் கலையகநண்பர்கள்…

கல்விமான்னும், வள்ளுவர்பாடசாலை அதிபரும்,பொதுத் தொண்டருமான பொ.ஜீவகன் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 08.10.2021

யேர்மனிகாமனில் வாழ்ந்துவருபவரும்:யேர்மன் தமிழ்க் கல்விச் சேவையின் தலைவருமான கல்விமான் பொ.ஜீவகன் அவர்கள் 08.10.2021 இன்று தனது பிறந்தநாளை மனைவி, பிள்ளைகள்,மருமக்கள், உற்றார், உறவுகளுடனும்,…