கலைஞர்கள் சங்கமத்துடன் அறிவிப்பாளர் கிருஷ்ணா பிரான்ஸ் 17.10.2021 STSதமிழ் தொலைக்காட்சியில்இரவு 8 மணிக்கு

பிரான்சில் வாழ்ந்துவரும். அறிவிப்பாளர் கிருஷ்ணா கலைஞர்கள் சங்கமம் நிகழ்வோடு கலந்து சிறப்பிக்கின்றார், இந்நிகழ்வில் அவர் தனது அறிவுத்துறை ஆரம்பங்கள் பற்றியும் ,அதில்…