பாடகி செல்வி மிருதிலா சிவாஅவர்களின்பிறந்தநாள்வாழ்த்து 15.07.2022

சுவிசில் வாழ்ந்துவரும் இளம்பாடகி செல்வி மிருதிலா சிவா அவர்கள் 15.07.2020 இன்று தமது இல்லத்தில் அப்பா, அம்மா, தங்கை றம்மியா, உற்றார்,…

ஊடகர் திருமதி ரதினி கோபாலசிங்கம் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 15.07.2022

பிரான்சில் வாழ்ந்துவரும்ரதினி கோபாலசிங்கம் இன்று தனது பிறந்தநாள் தன்னை குடும்பத்தினர் மற்றும் உற்றார், உறவினர்கள், நண்ப‌ர்கள் கலையுலக நண்ப‌ர்கள் வாழ்த்தி நிற்கும்…