யேர்மனி பீலபெல்ட் நகரில் யோகம்மா,இணைவானொலி. முதலாவது ஆண்டை நிறைவு 3 வது ஆண்டில்

யேர்மனி பீலபெல்ட் நகரில் வாழ்ந்துவரும் அறிவுப்பாளரும் பொதுத்தொண்டருமான திரு வல்லிபுரம் -திலகேஸ்வரன் அவர்கள் சிந்தனையில் உருவாகி யோகம்மா,தமிழ் இணைவானொலி. 26.08.2022 இன்று…