ஒரு மிருகம் + ஒரு தெய்வம் = ஒரு மனிதன் -இந்துமகேஷ்

எங்கும் சிரிப்பொலி கேட்கிறது! இது மகிழ்வில் விளைந்த சிரிப்பல்ல. மற்றவர்களைப் பரிகசித்துச் சிரிக்கிற சிரிப்பு. பத்திரிகைகளில் வானொலிகளில் இணையத் தளங்களில் எங்கும்…

எந்தன் உயிர்க் காதலன்!கவிதை ஜெசுதா யோ

  என் கனவில் வந்தவன் என் நினைவில் நின்றவன் நிஜமாக வாழ்வில் வந்தவன் நினைவுகள் முழுதும் வாழ்பவன் சில பொழுது மறைந்தும்…

குழந்தை>>!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

இரக்கம் சுரக்கும் இனிய குழந்தை>>! இன்று இல்லாமல் போனதொன்று>>! கண்ணீர் பெருக்கில் உலகம் உருளுது>>! எங்கும் எதிலும் பேரவலம்>>! மதத்தின் பெயராலும்…

„பனிவிழும் மலர் வனம்“ அத்தியாயம்-47

அவர்கள் இவளைப் பார்த்து ஏதோ பேசுவது போலவும் இருந்தது. மதுமதி சற்று வேகமாக நடந்தாள். வேட்டைக்கார்ர்களின் சிரிப்பொலி மரங்களினூடு மோதி எங்கும்…

ஒரு காதல் கடிதம்!கவிதை கவிக்குயில் சிவரமணி

  கன்னி (கன்னி)மடல் இது காணாயோ கண்ணுற்று மொழியாயோ கண்டதும் காதல் என ஏளனமாய் நினைப்பாயோ அன்பே உன் பார்யைில் அன்றலர்ந்த…