தெய்வங்கள்!!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

  தேவைகள் அறிந்து சேவைகள் செய்யும் காலங்கள் காணாமல் போயின..! பஞ்சம் பிணி துயரங்கள் சூழும் தற்காலத்தில் பார்வைகளும் பரா முகங்களும்..!…

யாழ் பவராஹா இசைக்கலையகத்தின் நான்காம் ஆண்டு நிறைவு விழா

யாழ்ப்பாணத்தில் நன்றே நிறைவேறிய பவராஹா இசைக்கலையகத்தின் நான்காம் ஆண்டு நிறைவு விழா ஈழத்தின் யாழ்ப்பாணத்தில் தனித்துவம் மிக்க ‚பவராஹா இசைக்கலையகம்‘ தன்னின்…

உனக்காவே நான் வாழ்கிறேன்!கவிதை மட்டுநகர் கமல்தாஸ்

கண்களை நான் பார்க்கும் போது எண்ணங்களை காண்கின்றேன் தூர தேசம் நீ வாழ்ந்தாலும் என் அருகில் போல் உணர்கின்றேன் உன் இதயமென்ற…

கடவுளுக்கே பொறுக்காது! „சிந்தனை–ஈழத்தமிழ்விழி மயிலையூர்இந்திரன்

  சும்மா கிடந்த வைரவரும் சுத்துமதிலோடு கோபுரமும் வந்துபோக வடிவான வீதிகளும் கண்டிறோட்டும் A9 பாதையும் ஊருக்குள் பெரியபெரிய வீடுகளும் வளவே…