சுவிஸ் பேண் மாநகரில் 22.04.17 ‌இரு நுால்கள் வெளியிட்பட்டுள்ளது

சுவிஸ் பேண் மாநகரில் நேற்றையதினம் இடம்பெற்ற கவிஞர் பொலிகை ஜெயாவின் “ எங்கே போகிறது என் தேசம் “ என்னும் கவிதைப்…

„பனிவிழும் மலர் வனம்“??? அத்தியாயம்-49??

மதுமதி குற்ற உணர்வினால் தண்ணீரில்லாத மீனாக துடித்தாள். பூவிழிகளிடை திரண்ட கண்ணீர் முத்துக்கள் கன்னங்களை நனைக்க ரோஜாவின் இதழ்கள் போன்ற உதடுகள்…

கொசிப்பு..!விதை விடுப்புநேசன்

அடுப்பாய் வேகி, அன்பாய் அனைவருக்கும் —-அமுது படைக்கும் அழகிய பெண்குலமே! கடுப்பாய் இருக்கும் உங்கள் வாழ்கையின் —-கணப்பொழுதுகளை கலலப்பாக்க, ஒரு துடுப்பாய்,…

கவிதை „!கவிதை ஜெசுதா யோ

கற்பனையோடு களமிறங்கி இயற்கையோடு ஒன்றாகி உணர்வுகளை பத்தாடி இடர்களையும் இன்னல்களையும் இடைநிறுத்தி இன்பங்களைப் பகிர்ந்து துன்பங்களை தீர்த்து அன்பைப் பரிமாறி பாசத்தை…

Cold and Flu Latest Medical Research

Healthcare involves diagnosis, prevention, cure and rehabilitation of patients affected by one or more health disorders.…

Anesthesiology for People with Physical Disabilities

Healthcare involves diagnosis, prevention, cure and rehabilitation of patients affected by one or more health disorders.…

Diabetes is a Lifelong Condition

Healthcare involves diagnosis, prevention, cure and rehabilitation of patients affected by one or more health disorders.…

Disability Health Researchers

Healthcare involves diagnosis, prevention, cure and rehabilitation of patients affected by one or more health disorders.…

Dentristy Good dental hygiene

Healthcare involves diagnosis, prevention, cure and rehabilitation of patients affected by one or more health disorders.…

Surgery Robot Performs

Healthcare involves diagnosis, prevention, cure and rehabilitation of patients affected by one or more health disorders.…

Gluthatione Health

Healthcare involves diagnosis, prevention, cure and rehabilitation of patients affected by one or more health disorders.…