‘வெள்ளைப் பூவே’ காணொளிப்பாடல்

ADK SRIRASCOL, TEEJAY ஆகியோரின் கூட்டு முயற்சியில் வெளியாகியிருக்கிறது, ‘வெள்ளைப் பூவே’ காணொளிப்பாடல். பாடலின் மிகப்பெரிய பலம், ரப் இசை. ஆரம்பத்தில்…

**வறட்டியான உறவு **கவிதை நிலநேசன்

  பெற்றெடுத்த தாயே ,எம்மையெல்லாம் ….பேணி வளர்த்த எம் பெரு நிலமே உற்ற முறையில் உன்னைப ்பேணாமல் ….உருக்குலைத்து உனை வதைத்தோம்.…